MCH-Pilete shkarkimi Ø110 me grile plastike - 327S-P (KVS110S-P)