ITAP-Manometer 1/4" D.63 me dalje nga mbrapa - 483B014