Partneret Tane

Qe ne fillimin e aktivitetit Sinani Hidrosanitare ka pasur nje bashkpunim te ngushte me kompani prestigjoze ne fushen e Impianteve eletrike, ngrohje-ftohje, hidro-sanitare per ndertime private dhe industriale, gje qe solli besimin reciprok dhe esklusivitetin e markave te meposhtme: